Định giá cổ phiếu? phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu tức là tìm giá trị thực của một cổ phiếu. Hiểu nôm na: Định giá cổ phiếu là ta ước đoán xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó, ta sẽ tiến hành mua vào cổ phiếu đó nếu giá cổ phiếu thấp hơn so với giá trị mà ta đã định giá.

 

Các phương pháp/công thức định giá cổ phiếu.

  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp cổ tức, định giá theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp EV/EBIT, và EV/EBITDA.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S.
  • Định giá cổ phiếu theo phương pháp PEG.
  • Định giá theo phương pháp theo công thức Benjamin Graham.

Sau đây mình sẽ chia sẻ lần lượt từng phương pháp cho quý đọc giả.

1. Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE)

FCFE đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi thuế, chi tiêu vốn, chi phí hoạt động,…

Ưu điểm của mô hình này là có thể áp dụng cho những đơn vị không trả cổ tức thường xuyên. Nó còn rất hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp có cấu trúc vốn giống nhau để định giá chính xác những đơn vị này.

Tuy nhiên, mô hình này lại không áp dụng khi dòng tiền FCFE âm.

Công thức tính tổng quát như sau:

FCFE = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế) – (Thay đổi vốn lưu động + Chi phí vốn) + Thay đổi nợ

 

FCFE đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các cổ đông của doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi thuế, chi tiêu vốn, chi phí hoạt động,… 

2. Chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF)

FCFF đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư của doanh nghiệp có thể nhận được sau quá trình hoạt động của đơn vị trong tương lai.

Ưu điểm của mô hình này là không bị tác động bởi thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Có thể kể đến như phát hành cổ tức, cổ phiếu hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Nhược điểm của FCFF tương tự như FCFE, đó là không thể sử dụng nếu dòng tiền FCFF dự phòng là âm.

Công thức tính tổng quát như sau:

FCFF = (Chi phí phi tiền mặt + Lợi nhuận sau thuế + Chi phí lãi vay) x ((1-t) – Thay đổi vốn lưu động – Thay đổi vốn)

FCFF đánh giá trực tiếp dòng tiền tự do mà các nhà đầu tư của doanh nghiệp có thể nhận được sau quá trình hoạt động của đơn vị trong tương lai


Trên đây là bài viết chia sẻ cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Nếu bạn đang quan tâm đến những nội dung tương tự, hãy tiếp tục đồng hành cùng Sách chứng khoán PDF để có thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo